Projektová činnost ve výstavbě především zahrnuje: dokumentace skutečného provedení stavby - pasport staveb, dokumentace pro územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení, změny stavby před jejím dokončením a pro dodatečné povolení staveb.

Zabýváme se novostavbami rodinných domů, rekonstrukcemí, ale i úpravami památkově chráněných staveb.

  • Našim zákazníkům zajistíme  komplexní služby: kompletní projektovou a architektonickou přípravu díla, inženýrskou činnost, pomoc při realizaci celé stavby a zdokumentování stávajících parametrů stavby.
  • Spoluprací s dalšími odborníky a řemeslníky v profesi považujeme za záštitu kvalitně provedeného díla.
  • Pomůžeme Vám před koupí nemovitosti nebo stavby zjištěním stavebně technického stavu a informacemi o požadovaném pozemku.

  • Po a před koupi nemovitosti pomůžeme po urbanistické a architektonické stránce naplnit Vaše představy bydlení, nebo jiného způsobu účelu užívání staveb.

 

 

 


Kontakt

Projekt-Tobiáš Vám pomůže

Úhřetice 16
Úhřetice
53832
doručovací adresa:
Trnovská 252
533 53 Pardubice


736209850