Legislativa

V rámci povolení staveb existují spousty veřejných zájmů, které mohou být spolu v kolizi. Většinou je to dané právními předpisy. Ty se v ochraně veřejných zájmů a zájmů stavebníka mezi sebou nemusí slučovat.

Pro povolení Vaší stavby - stavebního záměru, je základním předpisem stavební zákon č. 183/2006 Sb. K tomu spolupůsobí další neodmyslitelná řada právních předpisů a jejich prváděcích vyhlášek, které zde nemá cenu citovat, jelikož by se stejně po uvedení těchto informací v brzku po jednáních našich vládních zastupitelů dospělo k dalším a závažnějším změnám.


Kontakt

Projekt-Tobiáš Vám pomůže

Úhřetice 16
Úhřetice
53832
doručovací adresa:
Trnovská 252
533 53 Pardubice


736209850