Ceník

Ceny dokumentace skutečného provedení stavby jsou odvislé od hmotového, půdorysného a výškového uspořádání objektu, proto není možné ceny paušalizovat. Zjednodušeně lze přibližné ceny dokumentace stanovit takto:

Byt

garsoniera:       2.250 – 2.750,-

1+1 (1+kk):       2.400 – 2.900,-

2+1 (2+kk):       2.850 – 3.250,-

3+1 (3+kk):       3.150 – 3.550,-

4+1 (4+kk):       3.450 – 3.850,-

větší:               od 3.700,-

Rodinný dům

do 100 m2        6.000 – 9.000,-                        

do 150 m2                 7.000 – 10.000,-

do 250 m2                 8.000 – 11.000,-

nad 250 m2              od 9.000,-

Garáže, kůlny, skládky

od 2.200,-

Sklady a haly

od 10.000,-

Poradenská a konzultační činnost od 150 Kč/hod.

Dopravné cca 200 – 400,- (Pardubicko, Chrudimsko)

Zaměření stavby od 150 Kč/hod.


Příklady:

Byt 2+1 ve 2.NP ve zděném bytovém domě, plocha bytu 62 m2, sklepní prostor 8 m2 , lokalita Pardubice, bez zaměření vývodů vnitřních rozvodů inženýrských sítí.

Dokumentace byt:        2.550,-

Dokumentace sklep:        255,-

Zaměření 1 hod.              170,-

Dopravné:                        200,-

Celkem:                          3.175,-


Novostavba nepodsklepeného přízemního domu 4+kk typu bungalov v Moravanech, jednoduchý obdélníkový půdorys 150 m2, zahrada 850 m2, bazén 20 m2, montovaný sklad zahradního nářadí 14 m2, bez zaměření vývodů vnitřních rozvodů inženýrských sítí.


Dokumentace RD:        50,- x 150 m2 =    7.500,-

Bazén:                         10%                       750,-

Sklad nářadí:                10%                       750,-

Zaměření 3 hod.                                         510,-

Dopravné:                                                   300,-

Celkem:                                                   9.810,-

Sleva 25% za poskytnutí původní PD, nová cena celkem:         7.358,-


Samostatná stavba garáže v Popkovicích, umístěná mimo pozemek stavby rodinného domu, o půdorysné velikosti 32 m2 , nepodsklepená, přízemní, plochá střecha.

Dokumentace garáž:     32 x 65,- =   2.080,-

Zaměření ½ hod.                                  85,-

Dopravné:                                            200,-

Celkem:                                             2.365,-


 


 


 


Podrobný ceník

Ceny služeb lze rozdělit do tří základních kategorií:

 • procentní sazbou z celkových nákladů stavby,

 • hodinovými sazbami,

 • cenami za měrnou jednotku.

   

  Cena za dokumentaci skutečného provedení stavby se odvíjí od:

  1. Základních nákladů:

 • zaměření stavby,

 • vypracování dokumentace ve třech paré a na CD ve formátu doc a pdf,

 • fotodokumentace,

 • získání podkladů.

   

  2. Vedlejších nákladů:

 • poštovní a telefonní poplatky,

 • správní a místní poplatky a kolky,

 • náklady na rozmnožování dokumentace nad rámec dohody,

 • cestovní náklady.

   

  Cena dokumentace skutečného provedení stavby bytu

  Základní ceník dokumentace bytu bez veřejných a společných prostor:

Plocha m2                     panelový byt Kč                                  novostavba Kč                                    zděný byt Kč

< 38                                          1.750,-                                              1.650,-                                                 1.950,-

39 - 54                                       2.000,-                                              1.900,-                                                 2.100,-

55 - 64                                       2.350,-                                               2.250,-                                                2.550,-

65 - 75                                       2.700,-                                               2.600,-                                                2.900,-

76 - 84                                       2.950,-                                               2.850,-                                                3.150,-

85 - 92                                       3.200,-                                               3.100,-                                                3.400,-

> 92                                        dle dohody                                       dle dohody                                          dle dohody


Plocha bytu je dána zápisem v operátu katastru nemovitostí, nájemní smlouvou, kupní smlouvou nebo původní projektovou dokumentací. Ceny za byt jsou upravovány podle složitosti členění bytu (mezonetový, podkrovní, sklepní), jeho konstrukcí (klenby, trámové stropy, sádrokartonové podhledy) a členitosti půdorysu.

K ceně dokumentace za byt se dále připočítá zaměření sklepu přináležející k bytu (cca 10-20% základní ceny za příslušný byt).

Dokumentaci skutečného provedení stavby je možné rozšířit o další výkresy přesného zaměření stávajících instalací ZTI (voda, kanalizace, plyn), VZT, ÚT (otopná tělesa včetně rozměrů), elektrorozvodů (zásuvky, vypínače), a dalších zařízení, jež jsou součástí bytu. Cena dokumentace skutečného provedení stavby se o samostatné výkresy instalací a informací o nich navýší následovně:


Plocha m2                    cena Kč/m2

< 54                                         280

55 - 75                                     510

> 76                                         740


Cena dokumentace skutečného provedení stavby bytového domu

Bytové domy svojí specifikací složitých společných a soukromých prostor a jejich dispozičních řešení a uspořádání, jak výškového, tak půdorysného, nelze přímo tabulkově vymezit, lze na cenu za takovouto dokumentaci částečně využít ceník dokumentace za rodinné domy. I zde, tak jako u rodinného domu, se jedná o rozdílně náročné práce, od které se odvíjí cena za dokumentaci, proto je nutné před zahájením prací se zadavatelem dohodnout její cenu.


Cena dokumentace skutečného provedení stavby rodinného domu solitérního nebo řadového, vily, chaty, chalupy, garáže, skladů a pergol u staveb pro bydlení a rekreaci, komerční budovy včetně jejich dílčích částí, prostory veřejných prostranství, technických a sociálních zázemí

Základní ceník výše uvedených staveb dělíme na 4 pásma složitosti:

Pásmo I.:

Objekty s jednoduchým pravidelným půdorysem, stropy rovné, omítnuté, podlahy v podlaží v jedné úrovni, okenní a dveřní otvory pravoúhlé s rovným nadpražím v ostění, fasáda jednoduchá bez architektonických článků, střechy rovné nebo šikmé pultové a sedlové.

Pásmo II.:

Objekty s členěným půdorysem, stropy z části jednoduché, trámové nebo klenuté jednoduchými klenbami (valená apod.), okenní a dveřní otvory pravoúhlé se šikmými špaletami, ale rovným nadpražím v ostění, fasáda jednoduchá se šambránami kolem otvorů, střechy valbové.

Pásmo III.:

Objekty s půdorysem členitým a nepravidelným, stropy trámové, profilované nebo částečně klenuté ze složitějších kleneb (valené s lunetami, křížové bez žeber apod.), podlahy v různých úrovních, okenní a dveřní otvory pravoúhlé se šikmými špaletami se záklenky v nadpraží ostění, fasáda složitá s architektonickými dekorativními prvky.

Pásmo IV.:

Objekty s nepravidelným členitým půdorysem, stropy složité trámové nebo se složitými klenbami (křížová s žebry, pruská, česká placka, síťová apod.), podlahy v jednom podlaží různých úrovní, krovy staré soustavy (ležaté stolice nebo složité krovy tesané), fasáda s bohatými architektonickými detaily, včetně objektů, které jsou kulturními památkami.


m2                                I.Kč/m2                         II.Kč/m2            III.Kč/m2           IV.Kč/m2

< 100                           75                               80                    85                    90

101 - 250                      50                              55                    60                    65

251 - 350                      40                              45                    55                    60

351 - 500                      35                              40                    45                    50

> 501                           dle dohody od 35 Kč/m2                      


V rámci ceny dokumentace skutečného provedení stavby se ke stavbě rodinného domu započítává zaměření staveb souvisejících se stavbou hlavní, které plní doplňkovou funkci, tj. např. garáže, bazény, skleníky, dílny, sklady nářadí apod., za každou stavbu samostatně se připočítá 5 – 20% ceny dokumentace stavby rodinného domu.


Cena dokumentace skutečného provedení staveb samostatných skládků, garáží, drobných dílen apod.

U staveb do 100 m2  dle složitosti stavby: 65 – 90 Kč/m2


Cena dokumentace skutečného provedení staveb hal, skladů, hromadných garáží, hospodářských staveb a dalších velkoprostorových staveb:

Základní ceník uvedených staveb rozdělujeme na dvě kategorie:

Kategorie I.:

Prostorově a dispozičně jednoduché stavby s minimální plochou příčkových konstrukcí, tzv. volné plochy.

Kategorie II.:

Prostorové stavby jejichž příčkový systém tvoří základní dispozici určující jejich účel užívání.  

plocha m2                     cena Kč/m2              cena Kč/m2

                                              I.                      II.

< 500                                  33                    38

501 - 1000                            28                    33

> 1000                                22                    28


Dopravné: 5,40 Kč/km

Zaměření stavby: 170 Kč/hod.

Poradenská a konzultační činnost

od 150 Kč/hod. – 250 Kč/hod., dle výše odborné činnosti a kvalifikovanosti.


Tvorba cen je smluvní, vše je možné řešit dohodou ke spokojenosti obou stran.


 Kontakt

Projekt-Tobiáš: Vaše eso v rukávu

Úhřetice 16
Úhřetice
53832


736209850