Veškeré ceny dokumetací jsou odvislé od rozsahu stavby a zajištění podkladů na podkladě místního šetření a dohody.

Z tohoto pohledu lze přibližně v r. 2021 přibližně odhadovat následující ceny:

 

Dokumentace skutečného provedenní stavby:

- garáž a obdobné stavby od cca 3.500,-

- byty cca od 7.000,-

- rodinné domy o 1. NP cca od 10.000,-

 

Dokumentace pro územní a stavební povolení

- novostavby RD od 22.000,-

- rekonstrukce RD od 25.000,-

 

Další služby:

- zajištění průkazu energitické náročnosti budovy od 3.500,-

- zajištění požárně bezpečnostního řešení stavby od 2.000,-

- inženýrinyng (zajištění podkladů pro povolení stavby u dotčených orgánů) od 4.500,-

- vypracování pedologického průzkumu od 700,-

- vytvoření žádosti o povolení před stavebním úřadem: zdarma

- vytvoření žádosti na archeologický průzkum: zdarma

 

Stavebník si především zajišťuje:

- vyjmutí ze zemědělského půdního fondu na základě předloženého pedelogického průuzkmu a vypracované žádosti od zpracovatele

- provedení výkopové sondy 1,0 x 1,0 x 1,0 m pro pedologický průzkum

- zajištění souhlasu vlastnníků sousedních pozemků na podkladě námi položené situace

- doklady o vlastnických vztazích a záměrů ve smyslu občanského zákoniku

- radonový průzkum

 

K věci je nutné podotknout, že si  klient veškeré správní poplatky spojené s povolením stavby platí sám.

 


Kontakt

Projekt-Tobiáš Vám pomůže

Úhřetice 16
Úhřetice
53832
doručovací adresa:
Trnovská 252
533 53 Pardubice


736209850