Služby

Provádme kompletní služby se zajištěním Vašeho stavebního záměru v souladu s právními předpisy při tvorbě projektové dokumentace pro povolení před stavebním úřadem a současně odkazujeme na mnou  prověřené osoby provádějící hlavní a podružnou stavební výrobu,


Kontakt

Projekt-Tobiáš Vám pomůže

Úhřetice 16
Úhřetice
53832
doručovací adresa:
Trnovská 252
533 53 Pardubice


736209850